02393 RingTaxi er en taxi-formidlingstjenste fra Infoservice AS, som eies av Opplysningen 1881 AS

Orgnummer: 987 575 387

Kundeservice

22 55 10 20
post@ring-taxi.no
Facebook

Besøksadresse

Rolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo

Postadresse

Postboks 382 Sentrum, 0102 OSLO